Prezentacja działek na sprzedaż - ujęcia z drona

Drone X Vision - film sprzedażowy z drona terenów inwestycyjnych, pod zabudowę

Film pokazający działki z przeznaczeniem do sprzedaży. W produkcji zostały użyte ujęcia z drona oraz animacje przedstawiające obrysy działek. Tego typu produkcje mogą w znaczacy sposób przyczynić się do szybszego sprzedania działki lub nawet podniesienia jej wartości.

Film sprzedażowy terenów pod zabudowę