Film prezentujący Zamek Królewski zrealizowany dla portalu Castles Today

Filmowanie z powietrza - Film zrealizowany dla portalu Castles Today prezentujący Zamek Królewski w Warszawie

Film prezentujący Zamek Królewski w Warszawie zrealizowany dla portalu Castles Today. W filmie zostały wykorzystane ujęcia zarówno z ziemi jak i z powietrza.