Uprawnienia i Świadectwa kwalifikacji operatorów UAVO

Nasi operatorzy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i licencje (świadectwo kwalifikacji) potrzebne do latania dronami na terytorium Polski. Wybierając naszą firmę mają Państwo pewność, że powierzają wykonanie zlecenia profesjonalistom.

Świadectwo kwalifikacji wydane przez ULC - operator Marcin Woźniak

Drone X Vision - Uprawnienia i licencja UAVO - Urząd lotnictwa cywilnego (ULC) - Marcin Woźniak

Świadectwo kwalifikacji wydane przez ULC - operator Sebastian Woźniak

Drone X Vision - Uprawnienia i licencja, świadectwo kwalifikacji UAVO - Urząd lotnictwa cywilnego (ULC) - Sebastian Woźniak


Strefy powietrzne w Polsce

Niezależnie od charakteru wykonywanego lotu (np. loty komercyjne, rekreacyjne, sportowe, inne), wszystkich operatorów dronów obowiązują te same zasady prawa lotniczego, które są wspólne dla wszystkich statków powietrznych. Operator zawsze przed wykonaniem jakiegokolwiek lotu musi upewnić się, w jakiej strefie przestrzeni powietrznej się znajduje. Niezbędna do tego jest znajomość klasyfikacji przestrzeni lotniczej oraz przepisów obowiązujących w polskim prawie lotniczym.

W wielu miejscach wykonywany lot musi być zgłoszony do odpowiedniej służby ruchu lotniczego, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Dla zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wykonywania lotów przez wojskowe i cywilne statki powietrzne zostały ustanowione różne elementy przestrzeni powietrznej. Trzeba pamiętać, że lot w niektórych strefach musi być zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz jest uzależniony od tego czy dana strefa będzie aktywna w dniu wykonywania lotu.

Nasza firma zajmuje się kompleksową analizą stref w miejscu wykonywania zlecenia, klient nie musi martwić się o formalności związane z załatwianiem ewentualnych pozwoleń. Dbamy o to by wszystkie działania wykonywane były zgodnie z prawem i z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Strefy powietrzne w Polsce - latanie dronami - filmowanie z powietrza